Przepisy celno wjazdowe


PASZPORT CZY DOWÓD OSOBISTY?


Obywatele RP mogą przekraczać granicę Czarnogóry, przejeżdżać tranzytem i przebywać na jej terytorium do 30 dni na podstawie ważnego dowodu osobistego oraz do 90 dni na podstawie ważnego paszportu. Dzieci również mogą przekroczyć granicę na dowód osobisty ale paszport jest lepiej postrzegany i zawsze bezpieczniejszy.


ZIELONA KARTA


Do przekroczenia granicy samochodem niezbędne jest posiadanie ważnej polisy tzw. ZIELONEJ KARTY oraz zwykłego ubezpieczenia OC oraz ważnego przeglądu.


PRZEPISY CELNE


Wwóz kwoty do 2000 EUR na osobę nie wymaga deklaracji. Kwota pomiędzy 2000 EUR a 15000 EUR powinna być zgłoszona podczas odprawy celnej. Dozwolony jest wwóz do 200 szt. papierosów albo 50 cygar lub 250 gr. tytoniu.
Obowiązuje całkowity zakaz wwozu produktów mięsnych, tj. konserw, wyrobów wędliniarskich, w tym i próżniowo opakowanych, peklowanych półproduktów mięsnych, etc. Zakaz dotyczy również ryb i owoców morza oraz produktów mlecznych, takich jak: jogurty, kefiry i sery.


WALUTA, PŁATNOŚCI


Obowiązującą walutą w Czarnogórze jest EURO. Karty płatnicze i kredytowe (American Express, VISA, MasterCard/EuroCard, Maestro) są powszechnie akceptowane (można nimi także podejmować gotówkę z bankomatów). Jedynie małe sklepy nie posiadają odpowiednich terminali.